ΗΟΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα


Ν
Ε
Α

Vodafone Project : Perseas

 

Η Opticonnect υλοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου Perseas της Vodafone για λογαριασμό της εταιρίας ΠΡΑΞΙΛΛΑ Α.Ε.

Επιστροφή

info@opticoncom.gr   Φόρμα Παραγγελίας

Σχεδίαση - Ανάπτυξη δικτυακού κόμβου: Conne3ion