ΗΟΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα


Ν
Ε
Α

Εργασίες Σύνδεσης Δοκιμών και Μετρήσεων Οπτικών ινών ΔΕΗ Α.Ε.

 

Η εταιρεία OptiConnect, περάτωσε το έργο που αφορά εργασίες σύνδεσης, δοκιμών και μετρήσεων οπτικών ινών στις Γ.Μ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) και Γ.Μ. ΚΥΤ. ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ Ι

Συγκεκριμένα για τη Γ.Μ. ΚΥΤ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΣ Ι πραγματοποίησε πεντακόσιες είκοσι οκτώ (528) συνδέσεις οπτικών ινών σε σύνδεσμο ή τερματισμό και σαράντα οκτώ (48) μετρήσεις OTDR Ενώ στη Γ.Μ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) τριακόσιες ογδόντα τέσσερις (384) συνδέσεις οπτικών ινών σε σύνδεσμο ή τερματισμό και σαράντα οκτώ (48) μετρήσεις OTDR - PMD.

Επιστροφή

info@opticoncom.gr   Φόρμα Παραγγελίας

Σχεδίαση - Ανάπτυξη δικτυακού κόμβου: Conne3ion