ΗΟΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα


Ν
Ε
Α

Ευρυζωνικό - Μητροπολιτικό Δίκτυο FORTHNET

 

Η Opticonnect συμμετέχει εκτελόντας το σύνολο των οπτικών καλωδιώσεων συνολικού μήκους 2.500 Km του Ευρυζωνικού - Μητροπολιτικού Δικτύου της FORTHNET σε συνεργασία με την ΘΕΩΝ ΑΤΕ που εκτελεί το σύνολο των δομικών έργων.

Επιστροφή

info@opticoncom.gr   Φόρμα Παραγγελίας

Σχεδίαση - Ανάπτυξη δικτυακού κόμβου: Conne3ion