ΗΟΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα


Ν
Ε
Α

Αιολικό Πάρκο

 

H Opticonnect AE βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του έργου Αιολικό Πάρκο συνολικής ισχύος 23 MW, στη Φωκίδα στις θέσεις Τσιτόμη και Παλιοπουρνάρα με το κλειδί στο χέρι και που περιλάμβανε όλα τα απαιτούμενα ηλεκτρομηχανολογικά έργα για την ανέγερση και λειτουργία των 10 Α/Γ όπως η κατασκευή του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου διασύνδεσης, η προμήθεια και εγκατάσταση του οικίσκου έλεγχου του έργου, κλπ.

Επιστροφή

info@opticoncom.gr   Φόρμα Παραγγελίας

Σχεδίαση - Ανάπτυξη δικτυακού κόμβου: Conne3ion